II WORKSHOP "ACTUAN L' EDUCACIÓ" EN LA UNIVERSITAT DE GIRONA